پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
استانداری خراسان جنوبی علی صادقی ۳۲۳۸۶۱۲۱۰۹۱۵۵۶۱۰۴۳۴
سازمان صنعت، معدن و تجارت مهدی ملایی  ۰۹۱۵۵۰۹۳۵۴۳
سازمان صنعت، معدن و تجارت حامد حسن نژاد ۳۲۲۲۷۴۴۸۰۹۱۵۵۶۲۵۳۳۰
سازمان جهاد کشاورزی مهدی بهدانی ۳۲۲۳۹۷۳۵۰۹۱۵۵۶۲۱۰۰۷
اداره کل حفاظت محیط زیست مهدی اله پور ۳۲۴۲۱۵۶۰۰۹۱۵۳۶۲۲۵۵۸
اداره کل حفاظت محیط زیست فاطمه دعاگویان ۳۲۴۲۱۵۶۰ 
دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری جعفر درویشی ۳۲۲۲۷۵۸۷۰۹۱۵۶۶۲۲۲۷
نمایندگی وزارت امور خارجه- بیرجند غلامحسین ابراهیمی   
اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی حسین صفری ۲۱۸۲۵۹۴ 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حمیدرضا عطاریان ۳۲۳۴۱۳۶۷۰۹۱۵۵۳۱۷۶۸۲
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهدی فاطمی ۳۲۴۰۰۱۲۸۰۹۱۵۱۶۰۶۸۰۱
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان محمد رضا فدائی ۳۲۳۹۰۳۸۸۰۹۱۵۳۶۱۴۲۵۹
اداره کل راه و شهرسازی استان علی کاظمی سه قلعه  ۰۹۱۵۵۳۴۳۴۹۳
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مسعود قاسمی نوغابی ۳۲۳۴۲۱۳۲۰۹۱۵۳۷۷۱۲۵۸
اداره کل امور مالیاتی استان محمد رضا پاک گهر ۳۲۳۹۶۱۴۴۰۹۱۵۵۶۲۵۳۰۱
اداره کل گمرکات استان مهدی رمضانی ۳۲۲۳۶۳۹۲۰۹۱۵۵۳۱۸۰۷۳
سازمان بازارچه های مرزی استان علی الهی ۳۲۳۴۱۴۵۲ 
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان علی فضلی ۳۲۲۳۳۴۴۷۰۹۱۳۹۵۴۵۴۰۵
اداره کل تأمین اجتماعی استان علی شکرابی ۳۲۴۲۵۰۸۵ 
اداره کل ورزش و جوانان استان -   
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان -   
اداره کل فرودگاه های استان -   
اداره کل راه آهن شرق کشور -   
شرکت توزیع نیروی برق استان مهدی دادگر  ۰۹۱۵۳۶۱۰۱۷۳
شرکت آب منطقه ای استان غلام سرور بوالی ۳۲۴۴۵۵۹۰۰۹۱۵۱۶۰۰۴۵۳
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان علی محمدزاده ۳۲۲۱۴۷۳۴ 
شرکت گاز استان رضا نیک طلب ۳۲۳۹۲۲۰۶۰۹۱۵۱۶۰۹۴۲۹
شرکت مخابرات استان محمد فاروق واحدی درمیان ۳۲۴۳۴۴۲۱ 
شرکت پخش فراورده های نفتی ایران حسن پورعلی ۳۲۲۱۱۸۳۱۰۹۱۵۸۳۱۳۲۴۶
شرکت شهرک های صنعتی استان علی فروتن تنها ۳۲۴۴۸۸۵۸۰۹۱۵۳۶۱۲۰۴۱
منطقه ویژه اقتصادی بیرجند حسین ملکی   
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ابوالفضل آرزومندان مفرد ۳۲۴۰۰۵۹۱-۴۰۹۱۵۵۶۱۴۳۸۴
کمیسیون هماهنگی بانک های استان محمودرضا ضیائیان احمدی ۳۲۲۳۱۹۰۰۰۹۱۵۵۶۱۰۶۹۵
اتاق تعاون استان محمد حسین دلیر ۳۲۴۴۵۴۰۴ 
شهرداری بیرجند -   
فرماندهی انتظامی حسین صفری   
شرکت آب و فاضلاب استان مهدی بهارشاهی  ۰۹۱۵۵۶۱۰۸۷۸